BRIC PARTNER
HZ University of
applieD sciences

VLISSINGEN

Bezit vanuit het Centre of Expertise gericht op Biobased Economy in Zuid-West Nederland (CoE BBE) essentiële kennis te aanzien van geschikte biobased materialen die tot bouwmaterialen verwerkt kunnen worden.

Deze kennis heeft de HZ eerder toegepast tijdens de bouw van een biobased fiets- en voetgangersbrug in Eindhoven.

Binnen BRIC zullen de HZ en Avans Hogeschool (Breda) in samenwerking opereren vanuit het CoE BBE.

ORGANISATIE

Op de HZ wordt persoonlijk, kleinschalig voltijd- en deeltijdonderwijs geboden aan zo’n 4800 studenten.

Deze studenten worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen door middel van persoonlijke ontwikkeling en kennisontwikkeling. Praktijkgericht onderwijs staat hierin centraal.

Als kennisinstituut in de regio hebben we een nauwe relatie en samenwerking met het werkveld, voor onderwijs, onderzoek en innovatie.

Contactperoon

Lennart Zoeter

Locatie

Vlissingen
Middelburg
Roosendaal

OVER ONS

WAT IS BRIC?

DOELSTELLING

BRIC is een uniek ecosysteem waarbinnen kennisinstellingen, bedrijven en gemeenten met elkaar constructieve biobased bouwmaterialen ontwikkelen en via concrete toepassingen versneld naar de markt brengen.

VERBINDEN

Om haar doelstelling te halen, denkt BRIC systeem integraal en verbindt het partijen die normaal gesproken niet bij elkaar aan tafel zouden zitten.

EUROPESE UNIE

BRIC wordt ondersteund door de Europese Unie.

AANGESLOTEN KENNISINSTELLINGEN & BEDRIJVEN

BRIC partners

NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN

In memoriam: Rijk Blok
In memoriam: RIJk blok (1959-2022)
Op zaterdag 7 mei 2022 overleed geheel onverwachts Rijk Blok, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij was vanuit zijn functie aan de TU Eindhoven een van de initiatiefnemers van…
Schermafbeelding 2022-04-11 om 16.58@0,75x
Video: Van Mierlo Ingenieursbureau
De rol van Van Mierlo Ingenieursbureau in dit project is om een sensor concept te ontwikkelen om de sterkte van biobases materialen te meten. 
Schermafbeelding 2022-04-11 om 16.51.15
VIDEO: HET MATERIAAL – MILLVISION
Het doel van Millvision in dit project is om bio-based, recyclebaar materialen te ontwikkelen die aan het einde van het paviljoen, weer opnieuw ingezet kunnen worden. Voor bijvoorbeeld een tweede paviljoen of…

CONTACT

Meer weten over BRIC of ons persoonlijk spreken? Stuur ons dan gerust een bericht.