Meteen naar de inhoud

WAT IS BRIC?

BRIC is een uniek ecosysteem waarbinnen kennisinstellingen, bedrijven en gemeenten met elkaar constructieve biobased bouwmaterialen ontwikkelen en via concrete toepassingen versneld naar de markt brengen. Om haar doelstelling te halen, denkt BRIC systeemintegraal en verbindt het partijen die normaal gesproken niet bij elkaar aan tafel zouden zitten.

WAAROM BRIC?

In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30% van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning naar de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven.

WAT ZIJN BIOBASED BOUWMATERIALEN?

Biobased bouwmaterialen worden gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen afkomstig uit gewassen.

Voorbeelden van dit soort gewassen zijn miscanthus (olifantsgras), hennep, Hibiscus (kenaf), vlas, stro en hout. Bouwmaterialen uit dergelijke gewassen zijn duurzaam, omdat ze tijdens de groei al grote hoeveelheden CO2 opgenomen hebben

Daardoor bieden biobased bouwmaterialen een CO2-neutraal alternatief voor traditionele bouwproducten. Indien ze traditioneel bouwmateriaal één-op-één kunnen vervangen, ligt er een unieke kans om CO2-uitstoot wereldwijd te reduceren.

Wie zijn de projectpartners binnen BRIC?

Binnen BRIC is de wetenschappelijke en technisch-inhoudelijke kennis goed vertegenwoordigd, alsook kennis van de bouwsector en ervaring met projectmanagement.

BRIC bestaat uit:

Kennisinstellingen: TU/e, Avans, Hogeschool Zeeland.

MKB bedrijven: Millvision, Van Mierlo Ingenieursbureau, Nature Nomads, Double2, Zeeuwse Stromen.

Bouwbedrijf VolkerWessels beslaat de hele waardeketen en heeft alle componenten om van dit project een succes te maken.

Wat is het traject van BRIC?

Afgelopen periode hebben de verschillende projectpartners zich gericht op de ontwikkeling van verschillende veelbelovende biobased technologieën en potentiële toepassingen hiervan.

De bouw is vanuit veiligheids- en consumentenbelang sterk gereguleerd. Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen toegepast zullen worden dient eerst inzicht verschaft te worden in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode.

BRIC zal hier invulling aan geven.

De projectpartners zullen eerst een materialen- en sensoring-studie verrichten waarin de verschillende combinaties van natuurlijke vezel zoals vlas en hennep, bioharsen. productiemethoden en sensoren getest zullen worden in versnelde degradatie-experimenten.

De resultaten hiervan zullen in drie verschillende dragende constructies (Living Lodge - Wandconstructie; Paviljoen – Dakconstructie; Smart Circular Bridge -Brugconstructie) geïmplementeerd en geëvalueerd worden.

De kennis en ervaring hieruit zal via verschillende communicatieuitingen (Massive Open Online Course, Deelname duurzaamheidsfestivals, publicaties en filmmateriaal) gecommuniceerd worden.

In samenwerking met VolkerWessels zal een economische en sociale haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden om de adoptie in de bouw te versnellen.

AANGESLOTEN KENNISINSTELLINGEN & BEDRIJVEN

BRIC partners

NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN

Scherm­afbeelding 2023-10-19 om 14.50.25
afsluiting BRIC op brouwersdam
Na drie jaren bouwen en ontwerpen is het BRIC project afgesloten op de Brouwersdam in Zeeland. Een deel van het biobased paviljoen en het prototype van de brug waren hiervoor…
Scherm­afbeelding 2023-09-13 om 14.54.44
Interview Faas Moonen Trouw
In een interview met dagblad Trouw vertelt Faas Moonen waar BRIC staat met het testen van de biobased materialen. De hoofddocent Gebouwde Omgeving aan de TU Eindhoven legt uit hoe…

CONTACT

Meer weten over BRIC of ons persoonlijk spreken? Stuur ons dan gerust een bericht.